Przenośne blokady drogowe


Większe bezpieczeństwo dzięki przenośnym blokadom drogowym

Certyfikowane mobilne blokady drogowe są nie tylko skutecznym, ale i ekonomicznym rozwiązaniem stosowanym do zabezpieczania najróżniejszych imprez masowych niezależnie od ich terminu i lokalizacji, np. podczas festiwali miejskich lub jarmarków bożonarodzeniowych.

Przenośne blokady drogowe uniemożliwiają przejazd pojazdów mechanicznych i dlatego stanowią ważny element koncepcji bezpieczeństwa. Instalacja blokady nie wymaga przeprowadzenia żadnych robót budowlanych ani wykonania zakotwień – modułowy system bardzo szybko ustawia się i demontuje, co pozwala na przeniesienie go krótkim czasie w nowe miejsce.

Sposób działania przenośnej blokady drogowej OktaBlockPrzenośne blokady drogowe OktaBlock zabezpieczają dojazdy do terenów, na których organizowane są imprezy plenerowe. Najważniejszą cechą charakterystyczną przenośnej blokady OktaBlock jest jej ośmiokątna podstawa z ząbkowaną krawędzią. W momencie uderzenia pojazdu słupek przechyla się do przodu, a podstawa zakleszcza między pojazdem a jezdnią. Na skutek tak wymuszonego hamowania pojazd zatrzymuje się po chwili i nie jest zdolny do dalszej jazdy.

Dzięki symetrii osiowej blokada Hörmann OktaBlock nie ma wstępnie zdefiniowanej strony uderzenia i może odpierać uderzenie pojazdu nadjeżdżającego z dowolnego kierunku.


Bezpieczeństwo gwarantowane certyfikatem

Skuteczność działania blokady OktaBlock została udokumentowana w wielu testach zderzeniowych. Przenośna blokada drogowa OktaBlock spełnia standardy obowiązujące dla testów zderzeniowych według międzynarodowych norm bezpieczeństwa BSI PAS 68:2013 i IWA 14-1:2013. Podczas badania bezzałogowy samochód ciężarowy o masie testowej 7,5 t. uderza w pojedynczy moduł OktaBlock z prędkością 50 km/h. Energia uderzenia wynosi około 750000 dżuli.

Model OktaBlock TR został opracowany i certyfikowany według jeszcze bardziej rygorystycznych wymagań, określonych przez Wytyczne Techniczne niemieckiej policji w sprawie Mobilnych Blokad Drogowych. Test jest przeprowadzany na mokrej nawierzchni, a blokada musi stawić opór uderzeniu pojazdu nacierającego zarówno pod kątem 90, jak i 45 stopni, przy czym maksymalna energia uderzenia w klasie ochrony SK1B wynosi 986000 J.

W przeciwieństwie do innych przenośnych rozwiązań tego typu wszystkie uzyskane certyfikaty obowiązują nawet w przypadku zastosowania pojedynczych modułów, dzięki czemu nie ma konieczności łączenia wielu modułów w jeden układ.


Rozwiązanie dopasowane do charakteru imprezy

Uniwersalność. Przenośne blokady OktaBlock mogą być ustawiane pojedynczo, w rzędach lub naprzemiennie. W ten sposób można realizować indywidualne projekty zabezpieczenia terenu w zależności od stawianych wymagań. Istotną zaletą tych rozwiązań jest nieograniczony dostęp do dróg ewakuacyjnych w każdym czasie, bez blokad zasłaniających widok. Hörmann OktaBlock nadaje się do zastosowania zarówno w wąskich uliczkach, jak i na chodnikach lub ścieżkach rowerowych, do których skutecznego i certyfikowanego zabezpieczenia wystarczy najczęściej tylko jeden moduł. Możliwe są również bariery o nieograniczonej szerokości, a także układy blokad w kształcie śluzy lub zdefiniowanych przejazdów dla pojazdów straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

Indywidualne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Aby spełnić normy i wymogi dotyczące ustawiania blokad drogowych firma Hörmann zaleca przygotowanie projektu zabezpieczenia wjazdu przez rzeczoznawcę. Dyskretne wzornictwo sprawia, że blokada Hörmann OktaBlock wtapia się w ogólną koncepcję zagospodarowania terenu na potrzeby organizacji imprez i nie jest postrzegana jako element niebezpieczny. Powierzchnię blokady można ponadto wykorzystać do celów reklamowych lub umieszczenia oznakowania.

Prosta logistyka. Dzięki pomocy transportowej wkręconej w pokrywie słupka zmontowane fabrycznie pojedyncze blokady można transportować przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego. Usuwa się je równie szybko i łatwo, jak ustawia, a do wykonania tych czynności nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza techniczna. Blokadą nie można w żaden sposób manipulować ani jej przemieścić bez użycia dźwigu lub wózka widłowego, dlatego nie wymaga dozorowania przed ani podczas imprezy. Poszczególne elementy można składować na zewnątrz i transportować wygodnie standardowymi samochodami ciężarowymi.