Zapory gwarantujące bezpieczeństwo


Zapory Gwarantujące Wysokie Bezpieczeństwo

Do stref i obiektów wymagających stałej lub tymczasowej ochrony przed dostępem nieuprawnionych pojazdów idealnym rozwiązaniem są nasze blokady Hörmann High Security Line gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W zależności od wielkości i sposobu użytkowania zabezpieczonego terenu mamy w ofercie dla Państwa słupki, kolczatki drogowe i zapory drogowe. Pojedyncze produkty można ze sobą dowolnie łączyć i obsługiwać za pomocą indywidualnie zaprojektowanych układów sterowania.

Dzięki dostępnej opcjonalnie funkcji awaryjnej obsługi EFO nasze automatyczne słupki, zapory i kolczatki drogowe wysuwają się w ciągu zaledwie 1,5 sekundy.


Poziomy bezpieczeństwa w skrócie

Poziom bezpieczeństwa gwarantowanego przez daną zaporę określa się na podstawie różnych wartości energii uderzenia. Energia, z jaką uderza pojazd, zależy od jego rodzaju, masy i prędkości. Energia uderzenia ma decydujące znaczenie dla skali uszkodzeń i dalszego działania zapory.

Energia uderzenia powodująca zniszczenie
Ta wartość wskazuje, do jakiej prędkości zapora wytrzyma uderzenie poruszającego się pojazdu o określonej masie. Przykład: jeżeli pojazd o masie 6800 kg poruszający się z prędkością 87 km/h uderzy w zaporę High Security (patrz wykres powyżej), może dojść do trwałego uszkodzenia jej mechanizmu i konstrukcji. Po takiej kolizji zaporę trzeba wymienić. Przejazd zostanie jednak udaremniony.

Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia
Ta wartość wskazuje, przy jakiej maksymalnej prędkości zapora zatrzyma uderzający w nią pojazd o określonej masie, a mechanizm i konstrukcja zapory pozostaną nieuszkodzone. Przykład: jeżeli pojazd o masie 6800 kg poruszający się z prędkością 52 km/h uderzy w zaporę High Security, to taka kolizja nie wpływa na dalsze działanie zapory i zapewnienie bezpieczeństwa.

Zapory drogowe

W zależności od warunków nasze zapory Road Blocker mogą być osadzane w podłożu na równym poziomie z nawierzchnią drogową bądź alternatywnie montowane na gotowej nawierzchni na wjazdach i wyjazdach o szerokości maks. 6 m bez konieczności wykonywania robót ziemnych. Zamknięta zapora drogowa w normalnym trybie pracy tworzy jedną płaszczyznę z nawierzchnią jezdni. W nagłych sytuacjach szybko się wysuwa i skutecznie blokuje przejazd nieuprawionych pojazdów.

Nasze zapory drogowe o wysokości 500 lub 1000 mm są certyfikowane według specyfikacji PAS68 dla testów zderzeniowych i spełniają wymagania określone w tym dokumencie. Na przykład Road Blocker 1000 wytrzymuje uderzenie samochodu ciężarowego o masie 7,5 t najeżdżającego z prędkością 80 km/h.


Kolczatki drogowe

Kolczatki drogowe M o maks. szerokości 6 m umożliwiają kontrolowany przejazd pojazdów w jednym kierunku. Jednocześnie blokują ruch w kierunku przeciwnym – kolce kolczatki przecinają opony pojazdu, który jest zmuszony zatrzymać się po przejechaniu zaledwie kilku metrów.


Natomiast kolczatka drogowa H jest osadzana w podłożu na równym poziomie z nawierzchnią drogową, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Ten wariant wykonania gwarantuje skuteczniejszą ochronę przed większymi pojazdami, nawet samochodami ciężarowymi.


Słupki gwarantujące wysokie bezpieczeństwo

Nasze słupki High Security Line, które posiadają certyfikaty wydane na podstawie przeprowadzonych testów zderzeniowych, oferujemy w automatycznej, przenośnej lub stałej wersji wykonania.

Więcej informacji na temat naszych słupków serii High Security znajdą Państwo w zakładce Słupki.