Szlabany

Parkingi pracownicze, parkingi hotelowe, parkingi dla kompleksów mieszkaniowych – możliwości zastosowania szlabanów są wszechstronne. Nasze systemy szlabanów są idealnym rozwiązaniem do parkingów długoterminowych – w połączeniu z odpowiednim urządzeniem kontrolnym i prostymi elementami obsługi lub przez rozwiązania systemowe obejmujące zarządzanie identyfikacją.

Indywidualne systemy sterowania i zarządzania oraz rozbudowy systemów z uwzględnieniem specyfiki danego zastosowania gwarantują uzyskanie właściwych rozwiązań w każdej sytuacji. Wszystkie funkcje każdego z komponentów są testowane przed ostatecznym zainstalowaniem systemu, co zapewnia z jednej strony sprawny przebieg montażu, a z drugiej niezawodną eksploatację. Nasze szlabany są zabezpieczone przed aktami wandalizmu i posiadają – w zależności od wersji wykonania – funkcję inteligentnego rozpoznawania przeszkód. Opcjonalne zdalne sterowanie umożliwia nadzorowanie i sterowanie systemem szlabanów za pośrednictwem serwera WWW z dowolnego miejsca – na życzenie nawet za pomocą smartfonu.


Automatyczny szlaban SH 300

Maksymalna szerokość blokady automatycznego szlabanu SH 300 wynosi 3,75 m.
Ten model szlabanu jest polecany do zamykania często użytkowanych wjazdów i wyjazdów ze względu na wyjątkowo krótki czas otwierania (ok. 2,4 s) i dużą liczbę dopuszczalnych cykli otwierania na dobę (maks. 5 000). Maks. 10 mln całkowitej liczby cykli świadczy o jego wyjątkowej trwałości. W miejscach o nieograniczonej wysokości przejazdu montowane są szlabany z ramieniem płaskim lub okrągłym. Natomiast do obiektów o ograniczonej wysokości przejazdu odpowiedni jest szlaban SH 300 w wersji z łamanym ramieniem.


Automatyczny szlaban SH 600

Maksymalna szerokość blokady automatycznego szlabanu SH 600 wynosi 6,14 m, a okrągłe ramię szlabanu decyduje o jego wyjątkowej wytrzymałości. Czas otwierania i zamykania tego modelu szlabanu wynosi mniej niż 8 sekund przy maksymalnej liczbie 1600 cykli na dobę. Dodatkową stabilność szlabanu zapewnia dwustronna podpora ramienia


Automatyczny szlaban SH 800

Automatyczny szlaban SH 800 z ramieniem ośmiokątnym zapewnia maksymalną szerokość blokady 10,47 m i największą wytrzymałość. Czas otwierania i zamykania wynosi ok. 12 sekund, a maksymalna liczby cykli otwierania na dobę: 240. Dodatkową stabilność szlabanu zapewnia dostępne standardowo dwustronne mocowanie ramienia. Istnieje również możliwość wyposażenia szlabanu w ruchomą podporę, stałą podporę i „firankę” podwieszaną do ramienia.


Szlabany – Systemy obsługi i identyfikacji

Oprócz pętli indukcyjnych, które wysyłają sygnał do otwarcia systemu kontroli dostępu po wykryciu pojazdu, oferujemy szereg innych możliwości sterowania szlabanami. Jednostka sterowania zintegrowana z obudową szlabanu umożliwia jego otwieranie przy użyciu stacjonarnych elementów obsługi, takich jak sterownik kodowany cyfrowo lub nadajnik radiowy, bez konieczności instalowania w tym celu dodatkowej kolumny kontrolnej. Otwieranie szlabanu może być też realizowane poprzez rozpoznanie numerów tablic rejestracyjnych, przy pomocy smartfonu z kodem QR, a także kart transpondera RFID lub kart z kodem QR w połączeniu z instalacją kolumny kontrolnej.