Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych

PortaMatic_cr

Prospekt do pobrania:
prospekt miniaturka