Kontakt

P.W. MIRMO Mirosław Molik

NIP: 5951018568

REGON: 639852866

MIRMO Dawid Molik

NIP: 5951427580

REGON: 302457214

Pl. Kościuszki 6, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 10 47

kom. 691 597 921

e-mail: biuro@mirmo.pl

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Treść wiadomości:

Informacja:

Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany, że Administratorem danych osobowych jest Mirosław Molik prowadzący działalność gospodarczą jako MIRMO z siedzibą w Międzychodzie (64-400), pl. Kościuszki 6. Z pełną informacją o podstawach, celach i czasie przetwarzania danych osobowych, dobrowolności ich podania, przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego), kategoriach odbiorców, a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.